DETAIL DES POINTS DE L'EQUIPE TEAM PALETA

Date Tournoi Classement Points tournoi Bonus tournoi Bonus rake Total