DETAIL DES POINTS DE L'EQUIPE TeamGoulifern

Date Tournoi Classement Points tournoi Bonus tournoi Bonus rake Total